Asylrätt, vad innebär det egentligen?

Bild över paneldeltagarna som skall diskutera Asylrätt

Det pratas om asylrätten hit och dit, men vad exakt innebär den? Migration och invandring är debatterade ämnen just nu men UTOPI anser att för mycket av den hållna diskussionen revolverar kring smutskastning, populism och på tok för lite konkreta problematiseringar och lösningar. Därför anordnar vi nu ett panelsamtal om migration och invandring med fokus på asylrätt.

 

Kvällen kommer att vara uppdelad i två delar, första delen består av ett panelsamtal följt av andra delen som innebär gruppdiskussioner med fika. Vi vill erbjuda en unik chans för unga i vårt samhälle att få en klarare inblick i ämnen som berör dem. Välkomna!

 

Våra ärade paneldeltagare är:

Viktor Banke, social debattör och jurist specialiserad på asylrätt.
Leif Andersson, verksamhetsexpert på Migrationsverket i RegionVäst.
• Annkatrin Meyerson, doktorand i Offentlig Rätt vid Göteborgs Universitet, som forskar om trovärdighetsbedömningar
Björn Fondén, samtalsledaren för kvällen. Aktiv inom hållbarhetsrörelsen inkl social hållbarhet

Varmt välkomna!

För uppdaterad info se vårt facebookevent.