Vår modell

Vår plattform är unik. Till skillnad från andra politiska diskussionsforum och ungdomsförbund jobbar vi kontinuerligt med att öka föreningens tillgänglighet och att ständigt utvecklas mot att bli en förening helt på de ungas villkor. Vårt mål är att öppna dörrar och vidga perspektiv, inte att begränsa våra medlemmar inom ett visst ideologiskt ramverk eller inom ett visst partis agenda. För att bli en förening värdig av Sveriges barn och ungdomars förtroende och engagemang har vi utvecklat en modell som ska skapa en så platt organisation som möjligt. En modell som gör U.T.O.P.I. till en förening som kan bemöta och tillgodose alla olika kunskapsnivåer och bakgrunder.

U.T.O.P.I. sätter samtalet i fokus. Att ungdomar på riktigt ska få möjligheten att diskutera och argumentera, men också att lyssna och analysera, ser vi som de viktigaste hörnstenarna för ett gott engagemang och personlig utveckling. Vår modell är utvecklad för att kunna tackla de problem som många ungdomar idag kan uppleva hindrar dem från att våga ta plats i samhällsdebatten. Problem såsom:

  • Att ungdomar idag inte vill engagera sig i politik eftersom de känner att de ”inte kan någonting”.
  • Att ungdomar känner sig osäkra i de forum som idag finns eftersom de känner att de kommer att bli dumförklarade av de mer erfarna i gruppen.
  • Att ungdomar som inte har en bestämd ideologisk eller politisk uppfattning ”inte vet vart de ska börja” för att få den informationen de behöver.
  • Att ungdomar idag känner att de inte kan påverka även om de skulle engagera sig.

 

Klicka på Vår verksamhet för ytterligare information!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *