Vad händer med skolan?

Skolpanelsamtal – Banner

Välkommen till ett panelsamtal om skolan med efterföljande gruppdiskussion

Det pratas mycket om skolan, men vi i UTOPI tycker att på tok för lite av den diskussionen sker med de som faktiskt blir mest påverkade. Unga alltså.

UTOPI bjuder därför in till panelsamtal med efterföljande gruppdiskussion där vi, paneldeltagare och aktiv publik, diskuterar elevers inflytande i undervisningen; Finns det verkligen reell påverkan? Visste ni att alla skolor skall ha en likabehandlingsplan, och att elever skall vara delaktiga i upprättande, uppföljning och översyn av den? Hur påverkar underkända likabehandlingsplaner elevers välmående, och i längden, skolresultaten? Hur skulle en mer pedagogisk lärarutbildning påverka utlärningen i skolan?

Är det något som du vill att vi diskuterar? Tveka inte att skicka oss förslag!

Vi kommer under veckan att släppa våra medverkande, först ut är:
Camilla Waltersson Grönvall (nya moderaternas utbildningspolitiska talesperson)
Nicolas Malmsten (studerande till gymnasielärare på Göteborgs universitet)
Gunilla Carlsson (Socialdemokraterna, vice ordförande i Kulturutskottet)
• Marie Wrethander (doktor vid Göteborgs Universitet, forskar om skolutveckling och är utbildningschef för rektorsprogrammet)
Mattis Lilja (kvällens samtalsledare, från Sveriges Elevkårer)

Varm välkomna!

För uppdaterad info se vårt facebookevent.