Vårt oberoende

U.T.O.P.I. är en organisation för ungdomar – av ungdomar. Verksamheten som bedrivs är helt ideell och arbetet bakom består enbart av det engagemang som dess medlemmar, projektgrupper och initiativtagare har lagt in i organisationen. Ekonomiska bidrag ges endast till organisationen i form utav stipendier från ungdomsfrämjande stiftelser eller institutioner vars principer och syfte överensstämmer med U.T.O.P.I. och vår demokratiska utgångspunkt.

Då syftet med U.T.O.P.I. är att skapa ett diskussionsforum och en plattform dit ungdomar oavsett politisk eller social bakgrund kan komma och bilda sig i politik, och då få en så mångsidig och oberoende bildning som möjligt, anser vi det vara ytterst problematiskt om organisationen skulle vara anknuten till organisationer eller institutioner med en bestämd politisk åsikt eller agenda. Därför ingår inte U.T.O.P.I. i samarbeten med institutioner som driver en partipolitisk agenda, och tar inte heller emot bidrag från varken privata eller offentliga aktörer som har eller visar sig ha en uttalad partipolitisk uppfattning. Detta för att stärka vårt förtroende, skydda våra medlemmar och för att tydligt markera U.T.O.P.I:s syfte och dess oberoende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *