Vårt syfte

U.T.O.P.I. (Unga för Tolerant Opartisk Politisk Interaktion) startades med syftet att bli Sveriges första icke partipolitiskt eller ideologiskt anknutna, politiska tankesmedja och förening för ungdomar – av ungdomar.

Vår vision är att skapa ett forum som är tillgängligt för alla, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, och som är fritt från föreställningen av att en behöver ge sig hän åt en särskild politisk ideologi eller tillhöra ett särskilt parti för att som ung kunna bilda sig och inte minst engagera sig i politik. Vi vill kunna ge barn och ungdomar en chans till att själva skapa sig sin egna politiska uppfattning genom att ge dem den information, det förtroende och den ärliga chans till opinionsbildning som vi upplever att de nekas i vårt samhälle. Vi vill bryta den politiska segregationen, välkomna många olika åsikter till samma forum, och motarbeta det faktum att politiska åsikter i dag i stor utsträckning går i arv.

Att motverka det demokratiska problemet med att barn och ungdomar inte integreras, engageras eller tillhandahålls den politiska information som de behöver för att kunna och våga ta den plats i samhället som de har rätt till anser vi har åsidosatts länge nog. U.T.O.P.I. är ett alternativ till dem som upplever att de har tusen att välja emellan, men samtidigt inga alls. Ett alternativ för alla Sveriges barn och ungdomar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *