Vår verksamhet

U.T.O.P.I. satsar på att utveckla en verksamhet som erbjuder en lösning på problemen nämnda i Vår modell. En verksamhet där barn och ungdomar, oavsett kunskapsnivå och oavsett bakgrund, kan känna sig trygga. Där de kan vara sig själva, lära sig av andra och i utbyte lära andra. Vår verksamhet möjliggör detta genom att:

 • Ha en verksamhet som tillgodoser allas behov, oavsett kunskapsnivå.
  Vi arrangerar föreläsningar och panelsamtal där de inbjudna talar om ämnen som medlemmarna själva har valt. Medlemmarna får sedan möjlighet att både ställa frågor till talarna och efteråt i gruppdiskussioner utbyta erfarenheter, åsikter och tankar med varandra. Vi understryker att föreläsningarna och panelsamtalen är komplement till gruppdiskussionerna, och inte tvärtom. Som åhörare och publik är det svårt, särskilt om en inte har mycket erfarenhet av den aktuella frågan, att våga ställa frågor eller engagera sig. Evenemangens huvudsyfte är därför att ge diskussionsunderlag och skapa möjlighet till personlig opinion.
 • Ha vår verksamhet där våra medlemmar finns.
  U.T.O.P.I. skall finnas där du bor. Vi använder oss primärt av ungdomshus och kulturhus för att bedriva vår verksamhet, och vi satsar på att byta lokal runt om Göteborgs olika stadsdelar så ofta som möjligt.
 • Vara helt fritt från bestämda partipolitiska ståndpunkter och handlingsprogram.
  För att kunna bedriva en öppen och förutsättningslös förening som har i primärsyfte att erbjuda möjlighet till utbildning, åsiktsbildning och diskussion blir vårt partipolitiska oberoende viktigt för oss, och ännu viktigare för våra medlemmar. Vi vill att våra medlemmar ska känna sig trygga hos oss, alla åsikter är välkomna!
 • Satsa stort på på kritiskt tänkande och retorisk utbildning.
  Det är svårt att idag kunna orientera sig bland alla politiska alternativ och löften som finns där ute, inte minst när en är ung. Därför satsar vi en betydande del utav vår verksamhet på utbildning och samtal om de vanliga retoriska knep som förekommer i tal och skrift samt på kritiskt tänkande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *