Vill du engagera dig?

Vi välkomnar alla som vill vara med och utveckla U.T.O.P.I! Har du en grym idé som du vill genomföra eller vill du helt enkelt bara vara med och göra Sveriges första partipolitiskt obundna diskussionsforum för barn och ungdomar till det bästa? Då kan du engagera dig i en eller flera utav våra projektgrupper. Det är i våra projektgrupper som det riktiga arbetet i U.T.O.P.I. sker, däribland arbetet med marknadsföring, skolbesök, bokningar utav föreläsare, designen av kampanjmaterial, planeringen av aktiviteter och allt annat som kan tänkas få plats i en ungdomsorganisation. Kolla igenom listan här nedanför och se vad som passar dig! Kom gärna på våra aktiviteter och prata med oss, eller skicka oss dina funderingar i ett mail.

Verksamhet planerar den synliga medlemsverksamheten dit deltagare är välkomna. De har hand om både större evenemang såsom panelsamtal, och mindre aktiviteter såsom bokbord, skolbesök och workshops för att skapa samtal på skolor, fritidsgårdar och andra ungdomsplatser. Här ingår kontakt med föreläsare, debattörer, allvetare och alla andra som medverkar på U.T.O.P.I:s aktiviteter.

Exponering skapar vår långsiktiga marknadsföringstrategi och har kontakten med samarbetspartners. De sköter mediakontakt med slagorden Prata! Boka! Träffa!, och skriver debattartiklar. De undersöker att vi når rätt målgrupp och ser över nya exponeringsmöjligheter såsom var vi bör finnas och hur våra aktiviteter borde utformas. De är även naturligt delaktiga i rekryteringen av projektmedlemmar.

IT skapar förutsättningarna för gott underhåll av hemsida, sociala medier, medlemsregister, medlemsutskick och ramverk för internkommunikation. De korrekturläser och ser till att våra uppgifter är uppdaterade. De är även talesperson för U.T.O.P.I. genom att ta hand om vår kontakt-inkorg och delegera kontakter till rätt person hos oss. Ansvarig är Cedrik, cedrik.sjoblom [at] utopi-uf.se.

Ekonomi söker stipendier och bidrag för att upprätthålla budget för U.T.O.P.I:s verksamhet. Här återfinns Kassören som fakturerar, sköter redovisning och är U.T.O.P.I.:s ekonomiska ansikte utåt vid kommunala och institutionella besök. Ansvarig är Petrus, petrus.nylander [at] utopi-uf.se.

Valberedningen uppmärksammar och rekommenderar personer med mycket engagemang att sitta i styrelsen. Det går även att rekommendera sig själv till styrelsen. Inför varje årsmöte som hålls på våren utlyses de poster som är vakanta. Valberedningen har också som uppgift att se till att U.T.O.P.I. har en så jämn könsfördelning i sittande styrelse.

Funderar du även på att bli medlem? Klicka är!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *